Mlo Move
เราพร้อมเคียงข้างผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ
ด้วยบริการ คลังสินค้า และจัดส่งแบบครบวงจร


เราเชื่อว่าทุกๆ ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุคสมัยนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
และในยุคสมัยที่การสื่อสารที่ไร้พรมแดนและข้อมูลต่างๆเดินทางรวดเร็วแบบนี้ ตลาดก็เปลี่ยนไป
พฤติกรรมการบริโภคและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ก็ถูกปรับเปลี่ยน 
ในขณะเดียวกันลูกค้าก็หันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น
เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นหากร้านค้าไม่สามารถขายสินค้า และบริการจัดส่งทางออนไลน์ได้
ลูกค้าก็อาจจะถูกคู่แข่งแย่งไปได้ ในขณะร้านที่มีช่องทางแบบนี้อยู่ ก็จะสามารถเปิดโอกาสให้เข้าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ง่ายๆ

เกี่ยวกับเรา


บริษัท แม่ไก่ โลจิสติกส์ จำกัด มีแนวคิดว่า “ใครๆก็สามารถขายของ และ จัดการร้านค้าได้ง่ายๆ”
MLO Fulfillment จะเป็นผู้ช่วยให้คุณสามารถดูแลช่องทางการขายทุกช่องทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ MLO Fulfilment ไม่เพียงแต่เราเป็น one-stop solution สำหรับบริหารจัดการสินค้าของคุณ
แต่เราเปรียบเสมือนตัวแทนของร้านค้าของคุณ เราเป็น Partner กับคุณ ที่จะช่วยต่อรอง
และแก้ปัญหาความยุ่งยากในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ทันสมัย
และหาช่องทางการจัดส่ง ที่คุ้มค่าที่สุดและเหมาะสมที่สุดแทนคุณ ไม่ว่าธุรกิจคุณจะขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด
เราเป็นเสมือนหุ้นส่วน ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันและจะอยู่เคียงข้างคุณไปจนถึงฝั่งฝัน

ด้วยประสบการณ์ของ MLO Fulfillment ในการทำงานร่วมกับลูกค้าทุกระดับในประเทศและต่างประเทศ
ในการขยายตลาดออนไลน์และงานขนส่งในประเทศมานานกว่า 10 ปี MLO มีความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ดีๆเหล่านั้น มาแบ่งปัน
กลับมาสร้างและขยายธุรกิจของคนไทยผ่านช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปัจจุบัน

MLO Fulfillment ได้พัฒนาระบบขนส่งออนไลน์ของคนไทย เริ่มตั้งแต่ให้การคำปรึกษา
บริหารจัดการด้านคลังสินค้าและการขนส่ง(fulfilment and delivery) การนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Import and export)
รวมไปถึงการดุแลลูกค้า (Customer service and experience management) ในปัจจุบัน MLO Fulfillment ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรและเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย

เราจะเป็นกลไกหลักในการช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างก้าวกระโดด และยกระดับการบริการลูกค้าให้ได้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล สู่ระดับโลก
MLO Fulfilment เรามีความความฝันและยึดมั่นว่า ความต้องการและปัญหาของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการจะตอบสนอง
ด้วยรูปแบบการทำงานที่มีระบบ เป็นมืออาชีพ และการทำงานที่ยืดหยุ่นของเรา ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามความต้องการ
และ เหมาะสมกับๆผลิตภัณฑ์และการบริการของท่าน โดยแท้จริง